HLHR – Helén Lundqvist Human Resources

HLHR står för Helén Lundqvist Human Resources. Jag är en kvinna med stor erfarenhet och bred kompetens inom personalområdet bosatt i Konga och vänder mig främst till företag i dess omnejd.

Behöver ditt företag en HR-resurs eller en tillfällig förstärkning?

 

HLHR erbjuder lösningar, support och rådgivning inom hela personalområdet till små- och medelstora företag inom industri- och teknikbranschen. Med lång erfarenhet och bred kompetens, personlig och enkel support inom personalområdet vänder jag mig till företag som saknar egen personalfunktion eller behöver tillfällig förstärkning.

En stor fördel med att ha en väl fungerande HR-funktion är att det lyfter företagets rykte. Det är och lär förbli svårt att rekrytera rätt kompetens samt behålla redan anställda i vår region. Med ökad konkurrens från andra länder, lagkrav och kvalitetskrav blir det än viktigare att hantera personalfrågor på ett optimalt och proffsigt sätt.

Många företag har t.ex. utländska ägare som inte har tillräcklig förståelse och kunskap om våra lagar och krav i Sverige. Av denna anledning blir vissa saker överbearbetade i förhållande till våra standarder och andra förenklade. Den ökande andelen nyanlända ger möjligheter men kräver kunskaper om vilka lagar som gäller och vilket stöd som kan hämtas från Af och andra aktörer.

Kontakta mig gärna för mer info om hur vi kan lösa just dina HR-frågor.