Tjänster

Förhandlingar

Medverkan i alla former av förhandlingar (MBL, LAS, löner). Förse företaget med förhandlingsunderlag, delta i förhandlingar och skriva protokoll.

Arbetsrätt

Rådgivning och support, t.ex. i samband med disciplinåtgärder, uppsägningar, organisationsförändringar, personalreducering (varsel) och avveckling.

Rehabilitering

Rådgivning och support i samband med rehabilitering. Upprätta rehabiliteringsutredningar, behandlingskontakt m.m. samt ansvara för att nödvändiga kontakter tas med t.ex. Företagshälsovård och Försäkringskassan.

Rekrytering

Rådgivning och support i samband med rekrytering. Behovsanalys, kravspecifikation/annonsunderlag, urval och intervjuer.

Kompetensutveckling

Rådgivning och support i samband med kompetensutveckling. Kompetensinventering och analys, utbildningsplanering, utvecklingssamtal och befattningsbeskrivningar.

Processer och rutiner

Utarbetar processer och rutiner för hela personalområdet som hjälper företaget att utvecklas och säkerställa att lagar och kvalitetskrav efterlevs.

Drivning av HR-projekt

Drivning av HR-projekt som t.ex. utarbetande av nya modeller för lönesättning och flexibilitetsavtal, upphandling av personaltjänster som t.ex. företagshälsovård och bemanning.

Personaladministration

All typ av personaladministration (skriva anställningskontrakt, betyg och intyg, ta fram personalstatistik, blanketter o.d.).